skip to Main Content

Privacyverklaring

www.hoveniersbedrijf-fievet.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt

Hoveniersbedrijf Fievet kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoveniersbedrijf Fievet, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hoveniersbedrijf Fievet verstrekt.

Hoveniersbedrijf Fievet kan de volgende persoonsgegevens verwerken
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Hoveniersbedrijf Fievet Gegevens nodig heeft?

Hoveniersbedrijf Fievet verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoelang Hoveniersbedrijf Fievet gegevens bewaart
Hoveniersbedrijf Fievet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoveniersbedrijf Fievet maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen met anderen
Hoveniersbedrijf Fievet verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Hoveniersbedrijf Fievet een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Hoveniersbedrijf Fievet worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hoveniersbedrijf Fievet gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Hoveniersbedrijf Fievet gebruikt cookies om www.hoveniersbedrijf-fievet.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor Advertentie netwerken zoals Google AdWords. Deze externe website die zich in het netwerk van deze derden partijen bevinden kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. Hoveniersbedrijf Fievet heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacy beleid van Hoveniersbedrijf Fievet is hierop niet van toepassing. Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hoveniersbedrijf-fievet.nl. Hoveniersbedrijf Fievet zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Hoveniersbedrijf Fievet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoveniersbedrijf Fievet maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hoveniersbedrijf Fievet verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hoveniersbedrijf Fievet op via info@hoveniersbedrijf-fievet.nl.

Hoveniersbedrijf Fievet  is als volgt te bereiken
– Postadres: Brigidastraat 22a, 4854 CT Bavel
– Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 20143369
– Telefoon: 06 51 82 90 28
– E-mailadres: info@hoveniersbedrijf-fievet.nl